• P48 physique relizane موقع فيزياء غليزان
  • P48 physique relizane موقع فيزياء غليزان
  • P48 physique relizane موقع فيزياء غليزان
  • P48 physique relizane موقع فيزياء غليزان
  • P48 physique relizane موقع فيزياء غليزان
  • P48 physique relizane موقع فيزياء غليزان
  • P48 physique relizane موقع فيزياء غليزان

القسم المخصص للمضمونمادة العلوم الطبيعية

مذكرات و فروض و إختبارات و عروض تقديمية و أشرطة فيديو

Sciences de la Nature et de la Vie
الصفحة الأولى الصفحة الثانية فروض و اختبارات للمستويات الأربعة و عروض تقديمية رائعة لمجموعة من الأساتذة.
مذكرات و فروض و إختبارات و عروض تقديمية و أشرطة فيديو
الصفحة الثالثة الصفحة الرابعة عروض تقديمية رائعة للأستاذ الكريم:العربي جعفري خاصة بالرابعة متوسط لكل المجالات
الصفحة الخامسة الصفحة السادسة عروض تقديمية رائعة للأستاذ الكريم:أحمد خوميجة خاصة بجميع المستويات
العديد من ملفات فلاش باللغة العربية "رائعة"

الأستاذة الكريمة: بن ضيف الله فتيحة متوسطة: محمود بن عكشة - اريس - ولاية باتنة

للتواصل أو الاستفسار: mamanrabea@gmail.com
مذكرات فروض و إختبارات و توازيع سنوية خاصة بمادة العلوم الطبيعية
الأستاذة الكريمة: بن ضيف الله فتيحة متوسطة: محمود بن عكشة - اريس - ولاية باتنة
الموسم الدراسي 2014 - 2015
التوزيع السنوي 4 متوسط 14\15
الفرض الثالث 4 متوسط 14\15
الاختبار الأول 1 متوسط 14\15
تصحيح الاختبار الأول 1 متوسط 14\15
الاختبار الأول 4 متوسط 14\15
تصحيح الاختبار الأول 4 متوسط 14\15
الموسم الدراسي 2013 - 2014
الفرض الثالث 4 متوسط 14\15
اختبارات الفصل الثالث لمستوى الرابعة متوسط 14\15
اختبارات الفصل الثاني لمستوى الرابعة متوسط 14\15
اختبارات الفصل الثالث لمستوى الرابعة متوسط 14\15
اختبارات الفصل الأول لمستوى الرابعة متوسط لـ 29 متوسطة لولاية باتنة مرفقة بالحل- المجموعة الأولى 14\15
اختبارات الفصل الأول لمستوى الرابعة متوسط لـ 29 متوسطة لولاية باتنة مرفقة بالحل- المجموعة الثانية 14\15
اختبارات الفصل الأول لمستوى الرابعة متوسط لـ 29 متوسطة لولاية باتنة مرفقة بالحل- المجموعة الرابعة 14\15
اختبارات الفصل الأول لمستوى الرابعة متوسط لـ 29 متوسطة لولاية باتنة مرفقة بالحل- المجموعة الخامسة 14\15
اختبارات الفصل الأول لمستوى الرابعة متوسط لـ 29 متوسطة لولاية باتنة مرفقة بالحل- المجموعة السادسة 14\15
اختبارات الفصل الأول لمستوى الرابعة متوسط لـ 29 متوسطة لولاية باتنة مرفقة بالحل- المجموعة السابعة 14\15
التوزيع السنوي 4 متوسط 14\15
الفرض الأول 4 متوسط 14\15
مذكرات الثالثة متوسط
المجال المفاهيمي الأول: الديناميكية الداخلية للكرة الأرضية
1- دراسة الزلازل.
- مظاهر عواقب زلزال و خصائصه
- مسجل الزلازل
- المركز السطحي للزلزال
- البؤرة و انتشار الزلزال
- المناطق الزلزالية في شمال إفريقيا
2- أسباب الزلزال.
- تشكل الجبال
- نشاط الظهرات
- تنقل القارات
3- النشاط العام للظهرات.
- االتوزع العالمي للظهرات و الصفائح التكتونية.
4 - الظواهر الجيولوجية المرتبطة بالتكتونية العامة.
- ظاهرة الغوص
- البراكين الانفجارية
- تصادم القارات.
5 - البنية الداخلية للكرة الأرضية.
- البنية الداخلية للكرة الأرضية
6 - التكتونية في حوض البحر الأبيض المتوسط.
- التكتونية في حوض البحر الأبيض المتوسط
7 - الإجراءات الوقائية و التنبؤية المتعلقة بالظواهر الجيولوجية.
- الإجراءات الوقائية المتعلقة بالبراكين و الزلازل.
8 - البنيات الجيولوجية الكبرى و خصائصها.
- المنظر الطبيعي واصل تنوعه
14\15
مذكرات الثالثة متوسط
المجال المفاهيمي الثاني: الديناميكية الخارجية للكرة الأرضية
1- العلاقة بين خصائص المنظر الطبيعي و خواص الصخور المتواجدة.
- أهمية نمط الصخر في تشكل منظر طبيعي.
2 - فعل العوامل المناخية في تطور منظر طبيعي.
- تأثير العوامل المناخية على منظر طبيعي
3 - دور الإنسان في تشكل منظر طبيعي.
- دور الإنسان في تشكل منظر طبيعي
4 - نمذجة تشكل منظر طبيعي
- تاريخ منظر طبيعي
14\15
مذكرات الثالثة متوسط
المجال المفاهيمي الثالث: استغلال الموارد الطبيعية الباطنية
1- أهم الثروات الطبيعية في الجزائر.
- أهم الثروات الطبيعية و المواقع السياحية في الجزائر
2 - مميزات الموارد الطبيعية في الجزائر.
- الموقع الجغرافي للبترول و الماء
- تشكل البترول و المياه الجوفية.
3 - طرائق استغلال المناجم في الجزائر.
- استغلال البترول
2- التسيير العقلاني للموارد الطبيعية
- عواقب استغلال مورد طبيعي - البترول-
- استغلال الطاقة الشمسية و طاقة الرياح
14\15
مذكرات الثالثة متوسط
المجال المفاهيمي الرابع: التربة واجهة هشة بين الجيولوجيا و البيولوجيا
1- التربة وسط حيوي.
- التربة و خصائصها.
2 - التربة ثروة هشة.
- التربة ثروة هشة
3 - تشكل التربة.
- تشكل التربة
4 - حماية التربة و تسييرها.
- حماية التربة و تسييرها
14\15
مذكرات الأولى متوسط علوم الطبيعة والحياة "رائعة" 14\15
مذكرات الثانية متوسط علوم الطبيعة والحياة "رائعة" 14\15
الاختبار التجريبي الرابعة متوسط 14\15
نهائي مصدر و تركيب الأغذية و تصنيفها 14\15
الراتب الغذائي و أنواعه 14\15
دوران النسغ الناقص والكامل وعلاقته بالنتح 14\15
مجلة أشبال الأوراس 14\15

الأستاذة الكريمة :بلوش ليلى متوسطة: عبد الحمید بن الزین بني ورثیلان

تحت إشراف المفتش السيد :سماعني خميسي

للتواصل أو الاستفسار: bella.ishaq@yahoo.fr
مذكرات خاصة بمادة العلوم الطبيعية
الأستاذة الكريمة :بلوش ليلى متوسطة: عبد الحمید بن الزین بني ورثیلان
المجال المفاهيمي الثالث:التحصل على الطاقة عند الكائنات الحية
المستوى الأولى متوسط
الوحدة المفاهيمية 1: إظهار عملية التنفس و مقرها عند الكائنات الحية
إظهار حدوث المبادلات الغازية التنفسية عند الإنسان 14\15
إظهار حدوث المبادلات التنفسية الغازية عند النبات 14\15
تبيان المبادلات الغازية التنفسية عند الانسان 14\15
تبيان المبادلات الغازية التنفسية عند االنباتات 14\15
المجال المفاهيمي الثالث:التحصل على الطاقة عند الكائنات الحية
المستوى الأولى متوسط
الوحدة المفاهيمية2: معنى التنفس
تغير الحاجة إلى الغذاء و ثاني الأكسجين حسب الجهد 14\15
إبراز مصدر الطاقة 14\15
المجال المفاهيمي الثالث:التحصل على الطاقة عند الكائنات الحية
المستوى الأولى متوسط
الوحدة المفاهيمية3: القواعد الصحية للتنفس
التمييز بين السلوكات سلبية و سلوكات ايجابية من خلال نتائجها 14\15
:ربط العلاقة بين الامراض و المشاكل الصحية و السلوكات السلبية المختلفة 14\15
المجال المفاهيمي الثالث:التحصل على الطاقة عند الكائنات الحية
المستوى الأولى متوسط
الوحدة المفاهيمية4: التخمر
اظهار دور الخميرة في التحولات التي تطرا على بعض المواد الغذائية 14\15
الأثر الكتابي
الوحدة المفاهيمية 1: إظهار عملية التنفس و مقرها عند الكائنات الحية 14\15
الوحدة المفاهيمية2: معنى التنفس 14\15
الوحدة المفاهيمية3: القواعد الصحية للتنفس 14\15
الوحدة المفاهيمية4: التخمر 14\15
أهمية تحضير مجال مفاهمي 14\15
ملف التقويمات الذاتية 14\15
أتعلم كيف أستخرج أوجه التشابه بين كائن حي مفقود و كائن حي حالي متشابه له 14\15
تعريف النوع 14\15
إستجوابات 14\15
مقاييس ضبط المراقبة المستمرة و بطاقة صب النقاط س4 14\15
الوحدة التعليمية 01 تنظيم الجهاز الهضمي 4 متوسط 14\15
و ت 01 +02 السلوكات الغذائية و المشاكل الصحية السنة 4 متوسط 14\15
الوحدة التعليمية 02 الهضم 4 متوسط 14\15
الوحدة التعليمية 03 الإنزيمات 14\15
الوحدة التعليمية الرابعة 04 فترات الهضم 4 متوسط 14\15
تبسيط الوحدة التعليمية :الذات و اللاذات لمستوى الرابعة الملف الشامل للوحدة
اطلب من الله أن يوفقني في نشر هذا العمل
أتقبل كل نقد بناء كان و شكرا
ملف كامل لتقديم الوحدة 14\15
عرض تقديمي : إمكانيات نقل الدم 14\15
عرض تقديمي : تجارب زرع الجلد و رفض الطعوم 14\15
عرض تقديمي : تحديد الزمرة الدموية 14\15
عرض تقديمي : عامل الريزوس 14\15
عرض تقديمي : كيفية حدوث الارتصاص 14\15
عرض فلاش 14\15
فيديوهات الذات و اللاذات 14\15
لا نرجو من الله إلا الإخلاص في العمل
ولا تنسونا في دعائكم
الأستاذ الكريم: كريم محمد عين سلطان ولاية سعيدة
للاستفسار: krimmed2005@yahoo.fr
- عمل جديد خاص بالسنة الثانية متوسط أنماط إعمار الأوساط عند النباتات
- صور للقرص: من
هنــا
- تحميل القرص من
هنــا 47MO
- المنحنى البياني ، كيفية انجازه للأستاذ و التلميذ قراءته و تحليله " بشكل مبسط خفيف "
1/ تأثير شدة الضوء على نباتين ظلي و شمسي (السرخس و البطاط).
2/ تأثير تغير درجة الحرارة على الأكسجين و على الوثيرة التنفسية عند سمكة .
- معلومات صور للقرص: من
هنــا
- تحميل القرص من
هنــا 33MO
- أو من
هنــا 33MO
- نشاط تفاعلي
قرص للسنة الثانية متوسط علوم الطبيعة و الحياة الوسط الحي العلاقة القائمة بين العناصر الحية للوسط الحي. علاقات الكائنات الحية في الوسط
- تحميل القرص من
هنــا 30MO
أو الرابط الثاني
- تحميل القرص من
هنــا 30MO
- درس الأفعال المشتركة في حدوث الحركة اللاإرادية من وحدة الاتصال العصبي
لمستوى 4 متوسط

13\14

- دروس الجيولوجا للسنة الثالثة متوسط
المجال المفاهيمي : الدينامية الخارجية للكرة الأرضية
الوحدة المفاهيمية : العلاقة بين خصائص منظر طبيعي و خواص الصخور المتواجدة فيه .
الحصة : دور الصخور في تحديد منظر طبيعي

17\02

17\02

- متوسطة فرطاس محمد-حاسي الغلّة للتواصل: najet752@gmail.com

الموسم الدراسي 2013 - 2014

- الاختبار التجريبي لمستوى 4 متوسط

13\14

الأستاذ الكريم: فلاني أحمد متوسطة صلاح الدين برقان
للتواصل: foulani1981@gmail.com

الموسم الدراسي 2013 - 2014

الرابعة متوسط

- الفرض الثاني لمستوى 4 متوسط

13\14

- الاختبار الأول لمستوى 4 متوسط

13\14

- الاختبار الثاني لمستوى 4 متوسط

13\14

الثالثة متوسط

- الفرض الأول لمستوى 3 متوسط

13\14

- الفرض الثاني لمستوى 3 متوسط

13\14

- الفرض الثالث لمستوى 3 متوسط

13\14

- الاختبار الأول لمستوى 3 متوسط

13\14

- الاختبار الثاني لمستوى 3 متوسط

13\14

- الاختبار الثالث لمستوى 3 متوسط

13\14

الثانية متوسط

- الاختبار الثاني لمستوى 2 متوسط

13\14

الأولى متوسط

- الفرض الأول لمستوى 1 متوسط

13\14

- الفرض الثاني لمستوى 1 متوسط

13\14

- الاختبار الأول لمستوى 1 متوسط

13\14

- الاختبار الثاني لمستوى 1 متوسط

13\14

- الاختبار الثالث لمستوى 1 متوسط

13\14

مذكرات و امتحانات مرفقة بالحل 2012 - 2013

- جميع مذكرات السنة الأولى متوسط

06\09

- جميع مذكرات السنة الثالثة متوسط

06\09

- جميع مذكرات السنة الرابعة متوسط

06\09

- امتحانات 2012 للمستويات 1 و 3 و 4 مرفقة بالحل

06\09

- امتحانات 2010 - 2011 للمستويات 2 و 3 مرفقة بالحل

06\09

- فروض و اختبارات للفصلين 2 و 3 لمستويات 1 و 4 متوسط + رسومات

4370KO

- اختبارات 1 و 2 و 3 متوسط.

943KO

- الاختبار الأول 2009 / 2010

120KO

- مجموعة فروض 4 متوسط مرفقة بالحل.

650KO

- نموذج وضعية إدماجية.

40KO

- مجموعة من الامتحانات والفروض لمستويات
1 و3 متوسط مرفقة بالحل.

353KO

الأستاذ الكريم: علاوي محمد ضياء الدين
allaouimessaoud@gmail.com

الموسم الدراسي 2013 - 2014

- أقدم لكم تجميعية صنعتها لدرس الزهر فيها مجموعة من الفلاشات المتنوعة عن الدرس
- نطلب ثمن هذه التجميعية وهو دعوة صالحة لنا و لإخواننا المستضعفين فدعوة صالحة قد تفرج الكرب عن إخوانكم في كل الدول المنكوبة

13\14

الأستاذ الكريم: مبراك شوقي
متوسطة: عثمان حمدان خوجة الشابية عنابة
نرجو الدعاء لنا بظهر الغيب
للتواصل أو الاستفسار:
lachwak@hotmail.fr

فروض 2013 - 2014

- الفرض الأول لمستوى 1 متوسط

13\14

- الفرض الأول لمستوى 3 متوسط
- الحل

13\14

- الفرض الأول لمستوى 3 متوسط
- الحل

13\14

الموسم الدراسي 2013 - 2014

- مذكرة رقم 14 الثالثة متوسط
المجال المفاهيمــي III: استغلال الموارد الطبيعية الباطنية الأرضیة. الوحدة المفاهيمية 01 : : أهم الثروات الطبيعية الباطنية في الجزائر.
الحصة التعلمــــية : 1-1 أھم الموارد الطبیعیة في الجزائر

13\14

- مذكرة رقم 13 الثالثة متوسط
المجال المفاهيمــي II: الدینامیة الخارجیة للكرة الأرضیة. الوحدة المفاهيمية 05 : نمذجة تشكل منظر طبيعي
الحصة التعلمــــية : 5-1- تاریخ منظر طبیعي

13\14

- مذكرة رقم 12 الثالثة متوسط
المجال المفاهيمــي II: الدینامیة الخارجیة للكرة الأرضیة. الوحدة المفاهيمية 04 : دور الإنسان في تشكل منظر طبيعي
الحصة التعلمــــية : 4-1- دور الإنسان في تشكّل منظر طبیعي

13\14

- مذكرة رقم 11 الثالثة متوسط
المجال المفاهيمــي II: الدینامیة الخارجیة للكرة الأرضیة. الوحدة المفاهيمية 03 : فعل العوامل المناخیة على تطور منظر طبیعي
الحصة التعلمــــية : -1- تأثیر العوامل المناخیة على منظر طبیعي. 3-2 – تلخیص المكتسبات.

13\14

- عرض مذكرة(تأثير العوامل المناخية على منظر طبيعي) الثالثة متوسط

13\14

- عرض مذكرة (المناظر الطبيعية ) الثالثة متوسط

13\14

- عرض مذكرة (بنية داخلية للكرة) الثالثة متوسط

13\14

- عرض مذكرة (دوران النسغ ) الأولى متوسط

13\14

- عرض مذكرة رقم 6 (التركيب الضوئي) الأولى متوسط

13\14

- عرض مذكرة رقم 7 (إظهار عملية التنفس و مقرّها عند الكائنات الحي ) الأولى متوسط

13\14

- عرض مذكرة رقم 1 (أغذية النبات الأخضر) الأولى متوسط

13\14

- مذكرة رقم 6 الثالثة متوسط
المجال المفاهيمــي II : الدينامية الداخلية للكرة الأرضية الوحدة المفاهيمية 6 : التكتونية في حوض البحر الأبيض المتوسط الحصة التعلمــــية:6-1 التكتونية في حوض البحر الأبيض المتوسط

13\14

- مذكرة رقم 8 الثالثة متوسط
المجال المفاهيمــي II: الدينامية الداخلية للكرة الأرضية الوحدة المفاهيمية8 : الإجراءات الوقائیة و التنبؤية المتعلّقة بالبراكین. الحصة التعلمـية: 8-1- الإجراءات الوقائیة و التنبؤية المتعلّقة بالبراكین 8- 2- الإجراءات الوقائیة و التنبؤية المتعلّقة بالزلازل.

13\14

- مذكرة رقم 9 الثالثة متوسط
المجال المفاهيمــي II: الدینامیة الخارجیة للكرة الأرضیة. الوحدة المفاهيمية 01 : البنیات الجیولوجیة الكبرى و خصائصھا.
الحصة التعلمــــية : 1-1- المناظر الطبیعیة. 1-2- أصل تنوّع المنظر الطبیعیة.

13\14

- مذكرة رقم 10 الثالثة متوسط
المجال المفاهيمــي II: الدینامیة الخارجیة للكرة الأرضیة. الوحدة المفاهيمية 02 : العلاقة بين خصائص منظر طبيعي وخواص الصخور المتواجدة.
الحصة التعلمــــية : 2-1- علاقة الصخور بالمناظر الطبيعية 2-2 - دور الصخور في تحديد منظر طبيعي

13\14

- مذكرة رقم 5 أولى متوسط
المجال المفاهيمــي II : التغذية عند النبات الأخضر الوحدة المفاهيمية 2: التركيب الضوئي
الحصة التعلمـية: 2-1 إظھار وجود النشاء في أوراق النبات الأخضر. 2-2 تركیب مواد عضویة أخرى .

13\14

- مذكرة رقم 6 أولى متوسط
المجال المفاهيمــي II : التغذية عند النبات الأخضر الوحدة المفاهيمية 03: دوران النسغ.
الحصة التعلمــــية: 3-1 مسار النسغ الناقص 3 -2- استعمال النسغ الناقص 3-3- مصير الماء الزائد عن حاجة النبات.

13\14

- مذكرة رقم 7 أولى متوسط
المجال المفاهيمــي III : التحصل على الطاقة عند الكائنات الحية. الوحدة المفاهيمية 1 : إظهار عملية التنفس ومقرها عند الكائنات الحية.
الحصة التعلمــــية : 1-1- مقارنة تركیب ھواء الشھیق وھواء الزفیر 1-2- إظھار حدوث المبادلات الغازیة التنفسیة عند الكائنات الحیة 1-3 - تبیان مقر المبادلات الغازیة التنفسیة

13\14

- مذكرة رقم 8 أولى متوسط
المجال المفاهيمــي III: التحصل على الطاقة عند الكائنات الحية. الوحدة المفاهيمية 2 : معنى التّنفس
الحصة التعلمــــية: 2-1- تغیّر الحاجة إلى الغذاء و O2 حسب شدّة الجھد 2-2- إبراز مصدر الطاقة

13\14

- مذكرة رقم 9 أولى متوسط
المجال المفاهيمــي III: التحصل على الطاقة عند الكائنات الحية. الوحدة المفاهيمية 3: القواعد الصحية للتنفس الحصة التعلمــــية: 3-1- العلاقة بين الأمراض التنفسية والسلوكات السلبية 3-2- القواعد الصحية

13\14

- عرض مذكرة رقم 4 (البراكين الانفجارية و تصادم القارات) ثالثة متوسط

13\14

- عرض مذكرة رقم 4 (ظاهرة الغوص) ثالثة متوسط

13\14

- مذكرة رقم 5 الثالثة متوسط
المجال المفاهيمي 1 : الدينامية الداخلية للكرة الأرضية
الوحدة المفاهيمية 5 : التكتونية العامة والبنية الداخلية للكرة الأرضية
الحصة التعلمية: 5-1- البنية الداخلية للكرة الأرضية.
5-2- التكتونية العامة للكرة الأرضية.

13\14

- مذكرة رقم 4 الثالثة متوسط
المجال المفاهيمــي: الدينامية الداخلية للكرة الأرضية الوحدة المفاهيمية: الظواهر الجيولوجية المرتبطة بالتكتونية العامة.
الحصة التعلمـية: 4-1 ظاهرة الغوص 4-2 البراكين الانفجارية 4-3 تصادم القارات.

13\14

- مذكرة رقم 4 أولى متوسط
لمجال المفاهيمــي II : التغذية عند النبات الأخضر الأخضر. الوحدة المفاهيمية 4: أغذية النبات الأخضر النبات الخضر.. الحصة التعلمــــية:4-1 ضرورة المحلول المعدني 4-2 مقر امتصاص المحلول المعدني 4-3 امتصاص غاز Co2 من طرف النبات الأخضر

13\14

- مذكرة رقم 3 (الرواتب الغذائية) أولى متوسط

13\14

- عرض مذكرة رقم 2 (أسباب الزلازل) ثالثة متوسط

13\14

- عرض مذكرة رقم 3 (الظاهرات) ثالثة متوسط

13\14

- المجال المفاهيمــي I: الدينامية الداخلية للكرة الأرضية
- الوحدة المفاهيمية 3: النشاط العام للظهرات. الحصة
- التعلمــــية: 3-1 الظهرات

13\14

- المجال المفاهيمـيI: الدينامية الداخلية للكرة الأرضية
- الوحدة المفاهيمية 1: دراسة الزلزال على المستوى المحلي.
- الحصة التعلمية: 1-1مظاهر عواقب الزلزال. 1-2 خصائص الزلازل 1- 3 مسجل الزلزال. 1-4 المركز السطحي للزلزال. 1-5 البؤرة وانتشار الأمواج الزلزالية. 1-6المناطق الزلزالية في شمال إفريقيا.

13\14

- المجال المفاهيمــي I : الدينامية الداخلية للكرة الأرضية
- الوحدة المفاهيمية 2: أسباب الزلازل.
- الحصة التعلمــــية: 2-1 تشكل الجبال 2-2 زحزحة القارات 2-3 نشاط الظهرات 2- 4 تنقل القارات.

13\14

- رسومات عن الزلزال ثالثة متوسط

13\14

- عرض عواقب الزلزال الثالثة متوسط

13\14

- مذكرة دور الأغذية في الجسم أولى متوسط

13\14

- عرض دور الأغذية في الجسم أولى متوسط

13\14

- مذكرة التغذية عند الإنسان الوحدة 1 أولى متوسط

13\14

- عرض حول التغذية عند الإنسان أولى متوسط

13\14

- رسومات حول التغذية عند الإنسان أولى متوسط

13\14

- ملخص للمجال الثالث و الرابع علوم لمساعدة تلاميذنا في التحضير للامتحان الأخير السنة الثالثة متوسط 10\05

- الفرض الثالث مرفق بالحل السنة الأولى متوسط 09\05

- الفرض الثالث مرفق بالحل السنة الثالثة متوسط 09\05

- عرض لدرس مكونات الجهاز التكاثري عند الزهرة
السنة الأولى متوسط
09\05

- عرض لدرس الإلقاح أولى متوسط 09\05

- عرض لدرس مميزات الموارد الطبيعية في الجزائر (المياه)
السنة الثالثة متوسط
14\04

- عرض لدرس مراحل تطور الكتكوت أولى متوسط 14\04

- عرض لدرس انتاش البذرة أولى متوسط 14\04

- فيديو عن تشكل البترول الثالثة متوسط 14\04

- عرض لدرس مكونات البيضة و البذرة أولى متوسط 05\04

- عرض لدرس التخمر أولى متوسط 05\04

- عرض لدرس الإطراح أولى متوسط 05\04

الأستاذ الكريم: صالح محمد متوسطة: البابطين ولاية الأغواط
للتواصل أو الاستفسار:
taha03@yahoo.com
mahmou003@gmail.com

الموسم الدراسي 2013 - 2014

- الاختبار الثاني لمستوى 4 متوسط
- الحل

13\14

- الاختبار الأول لمستوى 4 متوسط
- الحل

13\14

- فلاش المبادلات التننفسية

13\14

- فلاش الدورة الدموية

13\14

- فلاش السيالة العصبية

13\14

- عرض تقديمي لدرس تشكل الأمشاج و سلوك الصبغيات 09\05

- عرض تقديمي لمجال التغذية عند الإنسان الرابعة متوسط 09\05

- عرض تقديمي للمجال 3 انتقال الصفات الوراثية 24\05

- عرض تقديمي ملخص الرابعة متوسط 05\04

- الاختبار الثاني 4 متوسط (12 - 13) 05\04

- الاختبار الثاني 1 متوسط (12 - 13) 05\04

- الاختبار الأول 3 متوسط 05\04

- الاختبار الثاني 4 متوسط مرفق بالحل 05\04

- الاختبار الأول 4 متوسط مرفق بالحل 05\04

- الاختبار الثاني 1 متوسط 05\04

- الاختبار الثالث 1 متوسط 05\04

- الاختبار الثاني 2 متوسط 05\04

- الاختبار الثاني 3 متوسط 05\04

- الاختبار الثالث 3 متوسط 05\04

- الأستاذ الكريم : حبيب لفراد
- متوسطة الظهرة ولاية الشلف
- للتواصل أو الاستفسار: habib_sur@hotmail.fr
واعلم بأن العلم بالتعلم والحفظ والإتقان والتفهم

الموسم الدراسي 2013 - 2014

- عرض تقديمي لدرسين للفصل الثالث:
- احدهما للرابعة متوسط مقر المعلومات الوراثية
- وآخر للثانية متوسط درس تصنيف النباتات
13\14
- فيديو آخر لمراحل هجرة السلمون

17\02

- فيديو يوضح هجرة الحيوانات
لمستوى 2 متوسط

17\02

- فيديو آخر لمراحل هجرة السلمون

17\02

- عرض تقديمي خاص بأنماط التنقل
لمستوى 2 متوسط

23\11

- عرض تقديمي خاص بالشبكة الغذائية
لمستوى 2 متوسط

19\11

- قـرص خاص بمستوى الثالثة متوسط والذي يحتوي على أشرطة فيديو ، فلاشات وصور هامة تساعد على تقريب المفاهيم الجيولوجية
ملاحظة هامة: بعد فك الضغط لملفاتCD.rar و ملفات ملحقات géologie3em année.rar
تجمع كلها في ملف واحد و تحرق (graver)
في قرص واحد ليتم استغلال المعلومات بشكل أحسن

03\11

03\11

- قرص به مواضيع مرفقة بالحلول لكل المواد للتحضير لشهادة التعليم المتوسط

03\11

- الاختبار الثاني للسنة الثانية متوسط

03\11

- عرض خاص بالوحدة المفاهيمية الاتصال العصبي
4 متوسط

03\11

- عرض رائع خاص بالتغذية عند الإنسان 4 متوسط

10\10

- الاختبار الثاني للسنة الرابعة متوسط

08\10

- عرض خاص تنوع الصخور الرسوبية

08\10

- الاختبار الثاني للسنة الرابعة متوسط

08\10

- الاختبار الثاني للسنة الرابعة متوسط

08\10

- الاختبار الثالث للسنة الرابعة متوسط

08\10

الأستاذ الكريم: حريزي مراد
متوسطة الإخوة بوحفص بلدية بوسلام ، دائرة بوعنداس ، ولاية سطيف
للتواصل أو الاستفسار: mourad.harizi@yahoo.fr

الموسم الدراسي 2013 - 2014

- الاختبار الأول لمستوى 4 متوسط
- الحل

13\14

- الاختبار الأول لمستوى 2 متوسط

13\14

- الفرض الأول لمستوى 2 متوسط

13\14

- الفرض الأول و شبكة التنقيط لمستوى 4 متوسط

13\14

- الفرض الأول لمستوى 1 متوسط

13\14

- بطاقة التقويم المستمر و صب النقاط لمادة العلوم الطبيعية السنة 4 متوسط 2014

13\14

الأستاذ الكريم: بارودي محمد
متوسطة الأمير عبد القادر الدبدابة
ولاية بشار للتواصل: med.baroudi5@gmail.com
medostado@yahoo.fr

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله و الصلاة و السلام على خيرخلق الله أرجو أن يفيد إخواني الأساتذة الكرام لمادة علوم الطبيعة و الحياة
كما أتمنى النجاح و التوفيق لأبنائنا في دراستهم.

الموسم الدراسي 2013 - 2014

- الفرض الثالث لمستوى 4 متوسط

13\14

- الاختبار الأول لمستوى 4 متوسط

13\14

- الاختبار الثاني لمستوى 4 متوسط

13\14

- الاختبار الثالث لمستوى 4 متوسط

13\14

- الفرض الأول لمستوى 1 متوسط

13\14

- الفرض الأول لمستوى 4 متوسط

13\14

- الاختبار الثالث لمستوى الرابعة متوسط 19\05

- الاختبار الأول لمستوى الثانية متوسط 19\05

- الفرض الثالث لمستوى الثالثة متوسط 19\05

- الفرض الثالث لمستوى الثالثة متوسط 19\05

- الفرض الثاني لمستوى الثالثة متوسط 19\05

- الاختبار الأول لمستوى الثالثة متوسط 19\05

- المعين على تحضير امتحان ش.ت.م و الذي يحتوي دروس الرابعة متوسط في شكل صور

18\05

- 33 مذكرة لمستوى الثالثة متوسط 09\05

- 43 مذكرة لمستوى 4 متوسط

1080
KO

الأستاذ الكريم: راشد ميسوم
متوسطة ثلاثة الدوائر دائرة سغوان ولاية المدية
للتواصل أو الاستفسار: missouma10@gmail.com

الموسم الدراسي 2013 - 2014

- التوزيع السنوي 2 متوسط 2013 - 2014

13\14

- التوزيع السنوي 4 متوسط 2013 - 2014

13\14

هذه مساهمة أريد انفع بها إخواني أساتذة علوم الطبيعة والحياة والمتمثلة في بعض المذكرات التي قمت بجمعها و إعدادها اعتمادا على جهود كثير من الأساتذة وجهدي الخاص فالرجاء منكم دعوة في ظهر الغيب

بعض مذكرات السنة 1 متوسط

- التغذية عند الإنسان
1- التغذية عند الإنسان

10\11

- التغذية عند الإنسان
2 - دور الأغذية في الجسم

10\11

- التغذية عند الإنسان
3 - الرواتب الغذائية و التوازن الغذائي.

10\11

- التغذية عند النبات الأخضر
1- أغذية النبات الأخضر

10\11

بعض مذكرات السنة 3 متوسط

- الدينامية الداخلية للكرة الأرضية
1- دراسة الزلازل
10\11
10\11
10\11
10\11
10\11
10\11

10\11

- الدينامية الداخلية للكرة الأرضية
2 - النشاط العام للظهرات

10\11

- الدينامية الداخلية للكرة الأرضية
3 - الظواهر الجيولوجية المرتبطة بالتكتونية العامة:
( آ) الزلازل . ب) البركانية الانفجارية
ج) السلاسل الجبلية )

10\11

10\11

10\11

- الدينامية الداخلية للكرة الأرضية
4 - التكتونية العامة والبنية الداخلية للكرة الأرضية

10\11

- الدينامية الداخلية للكرة الأرضية
5- التكتونية في حوض البحر الأبيض المتوسط

10\11

- الدينامية الداخلية للكرة الأرضية
6 - الإجراءات الوقائية والتنبؤية المتعلقة بالظواهر الجيولوجية

10\11

- الدينامية الخارجية
1 - البنيات الجيولوجية الكبرى وخصائصها

10\11

- الدينامية الخارجية
2- العلاقة بين خصائص منظر طبيعي وخواص الصخور المتواجدة.

10\11

- الدينامية الخارجية
3- فعل العوامل المناخية على تطور منظر طبيعي.

10\11

- الدينامية الخارجية
4 - دور الإنسان في تشكيل منظر طبيعي .

10\11

- الدينامية الخارجية
5 - تحديد تأثير العوامل الخارجية على تطور المناظر الطبيعية.

10\11

- الأستاذ الكريم :محمد كشيدة
- متوسطة: عامر لخضر / البيرين ولاية الجلفة
- للتواصل أو الاستفسار: nadim1959@gmail.com

الموسم الدراسي 2013 - 2014

- عرض تقديمي خاص بالهضم الكيميائي للنشاء السنة 4 متوسط

13\14

- عرض خاص بتنظيم الجهاز الهضمي 4 متوسط

13\14

- عرض تقديمي خاص بأغذية النبات الأخضر
لمستوى 1 متوسط

23\11

- عرض خاص بالزلازل والآثار التي تخلفها لمستوى الثالثة متوسط

07\11

- فلاشات رائعة للدينامية الداخلية للكرة الأرضية
3 متوسط

- البؤرة وانتشار الأمواج الزلزالية
- الظهرة المحيطية
- بنية الكرة الأرضية
- زحزحة القارات منذ250 مليون سنة
- زحزحة القارات
- صفائح القشرة الأرضية
- صفائح القشرة الأرضية2
- طبقات الكرة الأرضية
- كيفية حدوث الفوالق
- نشاط الظهرات وزحزحة القارات

04\11

- عرض خاص بأمراض سوء التغذية والتوازن الغذائي الأولى متوسط

31\10

- عرض خاص بدور الأغذية الأولى متوسط

31\10

- عرض خاص بالراتب الغذائي تغيراته وأنواعه الأولى متوسط

31\10

- عرض خاص بالتوازن البيئي للسنة الثانية متوسط

28\09

- الاختبار الثاني للسنة الرابعة متوسط

27\09

- الاختبار الثالث للسنة الرابعة متوسط

27\09

- تمارين مختارة 4 متوسط

27\09

الأستاذة الكريمة: حراث غنية متوسطة عمر قريش – أزرو
ghaniaharrat@yahoo.fr

- اختبار الثالث 4 متوسط (12 - 13)

29/05

- اختبار الثاني 4 متوسط

29/03

- بعض الصور الخاصة بالعلوم الطبيعية

11/01

- اختبار الأول 4 متوسط

30/11

- اختبار الثالث 4 متوسط

13/09

- رسومات خاصة بالمادة
( الدورة الدموية - الامتصاص - ليتوسفير )
328Ko

الأستاذة الكريمة: دحمان لمياء
lamiadahmen@yahoo.fr

- اختبار الثالث 4 متوسط (12 - 13)

29/05

الأستاذ الكريم: حمادوش
متوسطة أحمد بن ناشي - المساعيد-
للتواصل: halimbio82@gmail.com

- عرض تقديمي لتمارين في العلوم الطبيعية والحياة لتلاميذ أقسام السنة 4 متوسط 19\05

الأستاذ الكريم: دباب محمد
متوسطة: متوسطة وكال محمد بعين أفقه حد الصحاري ولاية الجلفة
للتواصل أو الاستفسار:
amilasemooh@yahoo.com
- سلسلة تمارين مختارة لتلاميذ السنة الرابعة متوسط

10\05

التلميذة : ربعي شيماء الأولى متوسط وفقها الله
متوسطة: عثمان حمدان حوجة الشابية عنابة
إشراف الأستاذ الكريم: مبارك شوقي
- بحث عن التدخين و المخدرات 1 متوسط video

09\05

- بحث عن التدخين و المخدرات 1 متوسط

26\04

الأستاذة الكريمة: مونسي
متوسطة: شايب احمد زكري
للتواصل أو الاستفسار:
kahramd@yahoo.fr
- اختبار الثاني للسنوات الأولى و الثالثة مرفق بالحل
(12 - 13)

20\04

- فروض و اختبارات 1 و 2 متوسط مرفقة بالحل

18\02

الأستاذ الكريم: معلم بلخير
متوسطة: متوسطة شكيمي مبروك الواتة - ولاية بشار
للتواصل أو الاستفسار:
bmaalleme@gmail.com
- فيديو تعليم خاص بعلم التصنيف للسنة 2 متوسط 05\04
- كتاب العلوم الطبيعية الرابعة متوسط 05\04

- الاختبار الثاني الرابعة متوسط
متوسطات المقاطعة: بني عباس - الواتة - بني يخلف -كرزاز- أولاد خضير- تيمودي - القصابي.
08\03
- الاختبار الثاني الأولى متوسط 08\03

- الاختبار الأول للثالثة متوسط علوم طبيعية 18/02
- الاختبار الأول 1 متوسط 02/02

- الاختبار الأول 3 متوسط 02/02

- الاختبار الأول الرابعة متوسط 02/02

الأستاذ الكريم: حمزة بدادي متوسطة: محمد بوضياف الرقيبة
للتواصل أو الاستفسار:
nono827@gmail.com
- الاختبار الثاني الأولى متوسط 09/03

- الاختبار الثاني الثانية متوسط 09/03

- الاختبار الثاني الرابعة متوسط 09/03

- اختبار الفصل الأول 2 متوسط مرفق بالحل 2012 - 2013

09/02

- الأستاذ الكريم : طلباوي سليمان
- متوسطة الشهيد
الهاشمي امحمد - بتينركوك ولاية ادرار
- للتواصل أو الاستفسار: sliman85@hotmail.fr

بعض الوثائق المساعدة على تجسيد المقاربة بالكفاءات والتعليم التعاوني

- القواعد الصحية للاطراح

27\02

- تركيب الدم و البول

27\02

- الجهاز البولي

27\02

- تحضير المجال المفاهيمي الرابع من منهاج مستوى الأولى متوسط

27\02

الأستاذ الكريم: الجيلالي ربحي
متوسطة محمد قاتي / سيدي سليمان . تيسمسيلت 38
للتواصل أو الاستفسار:
djillalir38@gmail.com

مذكرات علوم ط . ح للسنة 3 متوسط
المجال التعلمي: الدينامية الداخلية للكرة الأرضية .

- الفرض الثاني 4 متوسط 12 - 13.
- مرفق بالحل

15/02

15/02

- الفرض الثاني 2 متوسط 12 - 13.

15/02

- دراسة الزلازل على المستوى المحلي .
- مظاهر عواقب زلزال

02/02

- دراسة الزلازل على المستوى المحلي .
- مسجل الزلازل .

02/02

- دراسة الزلازل على المستوى المحلي .
- المركز السطحي للزلازل

02/02

- دراسة الزلازل على المستوى المحلي .
- البؤرة وانتشار الأمواج الزلزالية .

02/02

- دراسة الزلازل على المستوى المحلي .
- المناطق الزلزالية في شمال إفريقيا.

02/02

- أسباب الزلازل .
- تشكل الجبال : الطيات والصدوع

02/02

- أسباب الزلازل .
- زحزحة القارات

02/02

- أسباب الزلازل .
- نشاط الظهرات .

02/02

- أسباب الزلازل .
- تنقل القارات

02/02

- النشاط العام للظهرات .
- نشاط الظهرات وأهميتها.

02/02

- ظاهرة الغوص والظواهر الجيولوجية المحيطة بها.
- تصادم القارات :تشكل السلاسل الجبلية .

02/02

وثائق مهمة للأستاذ

- التوزيع السنوي لمستوى 1 متوسط 2012 2013

13\02

- التوزيع السنوي لمستوى 2 متوسط 2012 2013

13\02

- التوزيع السنوي لمستوى 3 متوسط 2012 2013

13\02

- التوزيع السنوي لمستوى 4 متوسط 2012 2013

13\02

- وثيقة مهمة

13\02

التوازيع السنوية للمستويات الأربعة لولاية غليزان
السيد مفتش المادة لولاية غليزان

- التوزيع السنوي لمستوى الأولى متوسط 2012 2013

13\09

- التوزيع السنوي لمستوى الثانية متوسط 2012 2013

13\09

- التوزيع السنوي لمستوى الثالثة متوسط 2012 2013

13\09

- التوزيع السنوي لمستوى الرابعة متوسط 2012 2013

13\09

الأستاذ الكريم: رحاب إدريس
متوسطة: زيناي مسعي واد نيني دائرة فكرينة أم البواقي
للتواصل أو الاستفسار:
hafidbadiss@yahoo.fr
- ملخص الملخص لبرنامج السنة الرابعة متوسط علوم طبيعية 2013

13/02

الأستاذ الكريم :ع. رمضاني
للتواصل أو الاستفسار:
amer.alger@gmail.com
- ملخصا و مخططا تلخيصيا للمجال المفاهيمي الأول 4 متوسط

02/02

متوسطة: المنار عمي موسى غليزان
mamanrabea@gmail.com
- اختبار الفصل الأول 2 متوسط 2012 - 2013

21/12

- اختبار الفصل الأول 4 متوسط 2012 - 2013

21/12

- الأستاذ الكريم :محمد ضياء الدين علاوي
- متوسطة: الاخوة ريحاني قايس / ولاية خنشلة
- للتواصل أو الاستفسار: dino.gohan@gmail.com
- عرض خاص بالزلازل

03\11

الشكر الجزيل للأستاذ: سمير بوعلاق
بمتوسطة الشافية ولاية الطارف
b.samir08@yahoo.com

- الاختبار الثاني 4 متوسط مرفق بالحل

12/03

- الاختبار الأول 4 متوسط مرفق بالحل و شبكة التقويم

14/12

- الاختبار الأخير 1 متوسط

40KO

- الاختبار الأخير 2 متوسط

22KO

- الاختبار الأخير 4 متوسط 75KO
- الاختبار الأخير 4 متوسط 41KO
- الفرض الثاني مرفق بالحل 2 متوسط

551KO

- التوزيع السنوي 1 متوسط 2009 / 2010

13KO

- التوزيع السنوي 2 متوسط 2009 / 2010 13KO
- التوزيع السنوي 3 متوسط 2009 / 2010 13KO
- التوزيع السنوي 4 متوسط 2009 / 2010 14KO
- الاختبار الثاني 4 متوسط

25KO

- الاختبار الثاني 1 متوسط

32KO

الشكر الجزيل للأستاذ: بوحسي العيد
متوسطة الهاشمي أمحمد تينركوك ولاية أدرار
للتواصل:
abouzinou@gmail.com

- مراحل تطور الكتكوت 2 متوسط

19/02

- توزيع الفروض و الواجبات

06KO

- عرض تقديمي لدرس نقل المغذيات في الجسم

148KO

- الفطر السام

565KO

أغنية يا أستاذي

شكرا استاذي وليد بلادي علمتني لغتي وتاريخ اجدادي شكرا و ألف شكر يا أستاذي شكرا و ألف شكر يا وليد بلادي علمتني الأصول تربية دينية كلام الله و الرسول واللغات الحية تعلمت بفكري و بيدي في المدرسة الأساسية شكرا و ألف شكر يا أستاذي شكرا و ألف شكر يا وليد بلادي بالعلم نتخصص عندي أمنية نكون مهندس في العلوم الزراعية و لا اطار نبني و نأسس في المدرسة الأساسية شكرا و ألف شكر يا أستاذي شكرا و ألف شكر يا وليد بلادي علمتني الفن ونطيع والديا حب الله و الوطن و الإنسانية ومازال تضحي وتكون في المدرسة الأساسية شكرا و ألف شكر يا أستاذي شكرا و ألف شكر يا وليد بلادي علمتني العلم و التكنولوجيا وجسمي سالم بالتربية البدنية أنا ننشط و أنت تقيم في المدرسة الأساسية شكرا و ألف شكر يا أستاذي شكرا و ألف شكر يا وليد بلادي

  • الصادق الجمعاوي فرقة البحارة